Over ons

Visie

We zien een veranderende vraag naar voedsel. Meer transparantie voor pure en lokale producten. We willen de grond benutten voor de productie van natuurlijke melk met een goede prijs. Het onderscheidend vermogen komt door een efficiënter ras koeien te gebruiken, namelijk Jerseys, zoveel mogelijk vers gras aan te bieden door middel van beweiding. Het winterrantsoen van kuilgras te vervangen door hooi, gentech-vrij voer, zo min mogelijk antibiotica en geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. Er wordt gestreefd naar de productie van 100% A2 melk.

Onze bedrijfsvoering is gebaseerd op de volgende punten

  • Efficiente Jersey koeien
  • Grasgevoerd
  • Gentechvrij voer
  • Geen kunstmest (bio-wetgeving)
  • Geen bestrijdingsmiddelen (biowetgeving)
  • Niet onthoornen
  • Ligbed van stro

De Boerderij

De oudste delen van Boerderij Landlust stammen van rond 1670. Vandaar dat de oude boerderij ook gemeentelijk monument is. De boerderij wordt gekenmerkt door de L vorm, met vooraan het woonhuis en daar achter de oude grupstallen. Vanaf de Oostgaag gezien valt de oude linde laan op, die het pad aangeeft naar de boerderij. Naast boerderij staat nog een hooiberg, waar er heel vroeger zelfs twee stonden. Daarachter de varkensschuur met hooizolder. Die net na de WO2 is afgebrand en in 1948 weer is op gebouwd. Tot 2002 werden in de grupstal achter het huis de koeien gemolken. De laatste jaren wordt het oude erf weer opgeknapt. Naast de kenmerken Linde laan zijn er veel knotwilgen en knot essen op de boerderij te vinden.

Wie zijn wij

Roel heeft bedrijfskunde en agribusiness gestudeerd aan de Hogere agrarische landbouwschool in Dronten. Als ZZP’er werkt hij op verschillende boerenbedrijven, voornamelijk als er een boer ziek is of op vakantie gaat. Hij wilde altijd al boer worden maar zag de laatste tijd meer in een andere bedrijfsvoering dan in schaalvergroting.

Femke is na een studie pedagogiek een tijd aan het werk geweest in de Jeugdzorg. Sinds een jaartje is zij ook aan het werk gegaan op de boerderij.
Samen hebben ze ook twee zoontjes, Boaz en Levi en ook zij genieten elke dag met volle teugen van de boerderij.

Opa woont al zijn leven lang op boerderij Landlust. Tot 2002 molk hij Fries-Hollandse koeien. Daarna hield hij vleesvee en schapen. Daarnaast was hij als bestuurder actief.

Oma komt uit de Duifpolder, een polder verderop, en kwam in 1962 op de boerderij wonen. Ze houdt kippen en zorgt goed voor de moestuin. Jam maken, boerenkool koken, appels en peren oogsten.